Home ห้องพักรีสอร์ท หลักสูตรดำน้ำ สิ่งอำนวยความสะดวก ข้อมูลของเกาะเต่า ติดต่อกับเรา จองห้อง/หลักสูตร
Line Icon
amazingkohtao


bansdivingresort

แผนที่เกาะเต่า
แบนส์ พาโนรามา
โอเพ่นวอเทอร์
ราคาหลักสูตรดำน้ำ
ดิสคัฟเวอร์สคูบ้าไดฟ์วิ่ง 2,500
สคูบ้าไดฟ์เวอร์ 8,500
โอเพ่นวอเทอร์ไดฟ์เวอร์ 11,000
แอดวานซ์โอเพ่นวอเทอร์ 10,000
อีเอฟอาร์ 4,000
เรสคิวไดฟ์เวอร์ 10,000
 

แอดวานซ์โอเพ่นวอเทอร์
ADVANCED OPEN WATER

ก้าวไปอีกขั้นและสนุกกับการดำน้ำแบบผจญภัยในหลักสูตร 'แอดวานซ์โอเพ่นวอเทอร์'

 
คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ความสนุกสุดๆที่ไม่ซ้ำกันกับกิจกรรมการดำน้ำทั้งหมดใน 2 วัน หลังจากจบหลักสูตรคุณจะสามารถดำน้ำได้ลึกถึง 30 เมตร หลักสูตรประกอบไปด้วย 2 วิชาบังคับ คือ ดีพไดฟ์​(Deep Dive) 'ดำน้ำลึก' และ เนวิเกชั่น (Navigation) 'การนำทางใต้น้ำ' บวกกับอีก 3 วิชาตัวเลือก เช่น ไนท์ไดฟ์ (Night Dive) 'ดำน้ำในเวลากลางคืน', การถ่ายภาพใต้น้ำ (Underwater Photography), เนเช่อรัลลิสต์ (Naturalist) 'ธรรมชาติวิทยา', หรือ การจำแนกชนิดของปลา (Fist Identification)

ราคา 10,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเรียน :

  • ผ่านหลักสูตรโอเพ่นวอเทอร์ไดฟ์เวอร์ (หรือการรับรองคุณสมบัติจากสถาบันอื่น)
  • อายุ 15 ปีขึ้นไป (12 ปี สำหรับหลักสูตร 'จูเนียร์แอดวานซ์โอเพ่นวอเทอร์')
ตารางเวลาเรียน
วันที่ 1
09:30 น. ปฐมนิเทศ และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติในวิชา เนวิเกชั่น (Navigation)
12:30 น. ดำน้ำในวิชา เนวิเกชั่น และอีก 1 ไดฟ์ในวิชาเลือก
วันที่ 2
10:00 ศึกษาในห้องเรียน
12:30 ดำน้ำลึก ดีพไดฟ์ (Deep Dive) และอีก 1 ไดฟ์ในวิชาเลือก
14:00 น. ศึกษาบทเรียนที่ 1, 2 และ 3 ในห้องเรียน
ดำน้ำกลางคืน ไนท์ไดฟ์ (Night Dive) คืนใดคืนหนึ่งในสองคืนนี้
ลากเมาส์ผ่านเพื่อดูรูปขยาย
แบนส์ไดฟวิ่งรีสอร์ท ต.เกาะเต่า อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84360 โทร. 0-7745-6061 โทร. 0-7745-6466 แฟกซ์ 0-7745-6057